Groepsaanbod voor kinderen en jongeren

Naast individuele begeleidingen kunnen kinderen en jongeren ook in groep deelnemen aan workshops. 

Vroeger boden we groepstrainingen aan rond sociale vaardigheden en assertiviteit. We merkten echter doorheen de jaren op dat veel jongeren koudwatervrees kregen bij het vooruitzicht om aan een volledige reeks in groep deel te nemen. We zochten ook naar een manier om ons aanbod zo individueel mogelijk te kunnen afstemmen op de noden van de jongeren. We wilden bovendien ook kansen bieden aan jongeren die de kostprijs van de volledige reeks niet konden betalen. 

Daarom bieden we onze groepstraining vanaf het najaar van 2019 aan in de vorm van losse workshops
Jongeren kunnen dus zelf kiezen aan welke workshops ze willen deelnemen, naargelang de thema's die voor hen relevant zijn!

Workshops voor kinderen:

Momenteel hebben we (nog) geen aanbod voor kinderen jonger dan 12 jaar. We willen eerst de workshops voor de jongeren lanceren en breiden daarna ons aanbod uit. We hebben echter al heel wat boeiende ideeën, dus hou deze pagina (of onze Facebookpagina) in de gaten! 

Workshops voor jongeren:

van 13-15 jaar (1ste – 3de middelbaar)

Kruipt de jongere in zijn schild tijdens sociale contacten of is hij/zij net (verbaal) agressief? Is opkomen voor zichzelf een struikelblok? Is het uitbouwen of behouden van vriendschapsrelatie een hele uitdaging? Wordt de jongere gepest of pest hij/zij anderen? Is het moeilijk om om te gaan met moeilijke gevoelens of gedachten? Is het moeilijk om te spreken voor een groep? Heeft de jongere last van faalangst? 

Doorheen de workshops wordt met jongeren van 13 tot 15 jaar rond verschillende thema’s binnen het sociaal functioneren op het continuüm van assertiviteit gewerkt en rond het omgaan met moeilijke gevoelens en gedachten. 

Onze workshops zijn gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en uit de sociale leertheorie (o.b.v. ‘Sta Sterker’ van Inge Antrop en Sarah Bal). Uw zoon of dochter neemt deel aan deze training omdat communiceren en relaties aanknopen of onderhouden soms moeilijk is voor hem of haar. 

Het grootste accent in de workshops ligt op het aanleren van vaardigheden, maar we leren jongeren ook anders te denken en te voelen


Wanneer

In het najaar van 2019, na de start van het schooljaar, worden de nieuwe workshops georganiseerd.  Deze workshops gaan door in Kruishoutem vanaf 5 inschrijvingen (met een maximum van 10 jongeren per workshop).
Een workshop duurt 3 uur. 

De data van de workshops worden momenteel vastgelegd en kan u hier binnenkort vinden.   

Werkwijze

U kan altijd contact met ons opnemen als u informatie wenst over de workshop(s) of als u uw kind wenst in te schrijven.

Na inschrijving voor de workshop wordt je op de hoogte gehouden of er aan het minimum aantal deelnemers voldaan is (minstens 5) en of de workshop dus door gaat.


Kostprijs

De kostprijs per workshop bedraagt € 90*.  
*Een deel van dit bedrag kan terugbetaald worden door uw mutualiteit. 


Aanbod voor scholen

U kan ons als school (of andere instelling/organisatie) ook vragen om een workshop bij u ter plaatse te geven. Als u bijvoorbeeld een aantal leerlingen (min. 5) hebt met problemen op het vlak van assertiviteit kan het de moeite zijn om de training op de school zelf te laten doorgaan, in de vertrouwde omgeving van de leerlingen. Wij kunnen ook rond andere thema's workshops komen geven (bijvoorbeeld faalangst, sociale angst, echtscheiding, ...).
Voor meer info kan u contact opnemen via Delphine@DeParadijsvogel.be of 0485 85 11 13.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar Delphine@DeParadijsvogel.be voor de nieuwsbrief omtrent de workshops.

Wenst u in te schrijven? Neem dan contact op via Delphine@DeParadijsvogel.be of 0485 85 11 13.