Tarieven

Intakegesprek - 60 minuten€ 60
Individuele sessie  - 45 minuten
€ 55
Ouderbegeleiding - 60 minuten
€ 60
  
Intelligentieonderzoek -  90 tot 120 minuten€ 190
Aandachtsonderzoek
Tarief op maat
BelevingsonderzoekTarief op maat
Ander psychodiagnostisch onderzoekTarief op maat
  
 Extern overleg (bv. op school) -  60 minuten € 60
 Klasobservatie - 90 minuten € 70
 Adviesgesprek -  60 minuten € 60
 Schriftelijke verslaggeving - 60 minuten € 55

Vanaf 1 januari 2019 werden al onze tarieven aangepast (indexering & aanpassing naar honorarium klinisch psychologen).
Onze tarieven zijn bepaald aan de hand van de honorariumberekening voor zelfstandig psychologen. Verdere informatie over hoe wij onze tarieven bepalen vindt u hier.

Voor gesprekken die 1,5 uur duren bedraagt het tarief € 85.  

Het tarief voor intelligentieonderzoek is inclusief de testafname, berekening en verwerking van de resultaten, Kaldenbach-analyses en IQ-profielhypotheses, zeer uitgebreid verslag én bijhorend adviesgesprek om alles toe te lichten.  

Aandachtsonderzoek, belevingsonderzoek en ander psychodiagnostisch onderzoek wordt steeds op maat aangeboden.
Afhankelijk van de onderzoeksvraag zal een onderzoek meer of minder uitgebreid zijn (bijvoorbeeld een aandachtstest bij het kind, aangevuld met een klasobservatie en vragenlijsten bij ouders, kind en leerkracht versus alleen de aandachtstest). Het tarief wordt hierop afgestemd; transparant en steeds in onderling overleg bij het eerste gesprek. 

Specifieke tarieven diagnostische onderzoeken:  

  • Diagnostische sessie: 65 euro (per sessie van 60 minuten) 
  • Klasobservatie/thuisobservatie: 70 euro (90 minuten) 
  • Scoring vragenlijsten: 55 euro (per uur) 
  • Schriftelijke verslaggeving: 55 euro (per uur) 
  • Adviesgesprek: 60 euro. 
Een deel van het betaalde bedrag voor psychotherapie wordt terugbetaald door uw mutualiteit (ook door de CM). U kan informatie hierover verkrijgen bij ons of bij uw mutualiteit (vraag naar de tegemoetkoming voor psychotherapie bij kinderen en jongeren). 
Verwittig a.u.b. tijdig als u of uw kind niet op afspraak kan zijn. Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden.

Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. Onze therapeuten houden namelijk deze tijd vrij in hun agenda en kunnen bij laattijdige annulatie geen andere cliënt meer inplannen.