Tarieven

Intakegesprek - 60 minuten€ 60
Individuele sessie  - 45 minuten
€ 55
Ouderbegeleiding - 60 minuten
€ 60
  
Intelligentieonderzoek - 120 minuten
 Verkorte afname in kader van attest logopedie
€ 300
€ 100
Aandachtsonderzoek
Tarief op maat
BelevingsonderzoekTarief op maat
Ander psychodiagnostisch onderzoekTarief op maat
  
 Extern overleg (bv. op school) -  60 minuten
 + kilometervergoeding
€ 75
€ 0,3653 p/km
 Klasobservatie - 90 minuten€ 70
 Adviesgesprek -  60 minuten€ 60
 Schriftelijke verslaggeving - 60 minuten€ 55

Onze tarieven zijn bepaald aan de hand van de honorariumberekening voor zelfstandig psychologen. Verdere informatie over hoe wij onze tarieven bepalen vindt u hier.

Voor gesprekken die 1,5 uur duren bedraagt het tarief € 85.  

Alle informatie over onze diagnostische onderzoeken (IQ, aandacht, beleving, ...) leest u hier na. 

Een deel van het betaalde bedrag voor psychotherapie wordt terugbetaald door uw mutualiteit (ook door de CM, die betaalt de helft terug). U kan informatie hierover verkrijgen bij ons of bij uw mutualiteit (vraag naar de tegemoetkoming voor psychotherapie bij kinderen en jongeren). 
Verwittig a.u.b. tijdig als u of uw kind niet op afspraak kan zijn. Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden.

Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. Onze therapeuten houden namelijk deze tijd vrij in hun agenda en kunnen bij laattijdige annulatie geen andere cliënt meer inplannen.