Diagnostisch onderzoek

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentiebepaling maken we het cognitieve vaardigheidsprofiel van uw kind op. 

We gebruiken de meest recente gestandaardiseerde en genormeerde testen die erkend zijn door de mutualiteit. Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar gebruiken we de WISC-V-NL, voor jongere kinderen vanaf 2,5 jaar gebruiken we de WPPSI-IV-NL.

Een intelligentietest kan ingezet worden voor verschillende doeleinden:

 • als onderdeel in het onderzoek naar de cognitieve vaardigheden van uw kind
 • om specifieke aanbevelingen te kunnen formuleren die uw kind kunnen helpen in schoolse context (bijvoorbeeld aanbevelingen i.v.m. manier van aanbieden van leerstof, aanpassingen bij toetsen/examens, keuze van studierichting,...) 
 • als onderdeel van een grondig multidisciplinair onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis
  (voor diagnosestelling werken we samen met een door u gekozen neuropsycholoog of psychiater)
 • als staving bij een aanvraag tot terugbetaling van logopedische behandeling

De afname van een intelligentieonderzoek duurt anderhalf tot twee uur en vindt bij voorkeur plaats in de voormiddag wanneer de concentratie optimaal is. Het onderzoek gaat in onze praktijk door. We voorzien een aanwezigheidsattest waarmee u naar de school toe kan aantonen dat uw kind bij ons in de praktijk aanwezig was. 

Na afloop ontvangt u een uitgebreide verslaggeving met testresultaten en observatiegegevens. De test geeft, naast een algemeen IQ-cijfer, ook een breder beeld op de cognitieve mogelijkheden van uw kind op vijf indexen: verbaal IQ, visueel IQ, redeneervermogen, werkgeheugen en verwerkingssnelheid.
In een aansluitend adviesgesprek worden ook de handelingsgerichte adviezen en concrete tips uit het verslag toegelicht. Indien nodig en mits uw toestemming, kunnen de resultaten ook worden voorgelegd aan de school. Indien nodig verwijzen wij na het onderzoek door naar een kinderneuroloog of kinderpsychiater voor verdere diagnosestelling of behandeling.

Ons tarief voor deze uitgebreide testafname (inclusief scoring, verwerking testresultaten, zeer uitgebreid verslag met gepersonaliseerde aanbevelingen en het adviesgesprek) is € 300. U krijgt van dit bedrag een deel terugbetaald door de mutualiteit, aangezien onze psychologen de nodige diploma's en erkenningen hebben. Dit bedrag kan verschillen per mutualiteit, informeer gerust bij uw mutualiteit of bij ons. 

Bij aanvraag in het kader van de opstart van een logopedische behandeling kunnen we op uw vraag een verkorte versie van de intelligentietest afnemen. U ontvangt dan kort na de afname een beknopt cijfermatig verslag met daarin enkel het totale IQ-cijfer,  dat de mutualiteit nodig heeft om uw terugbetalingsaanvraag te kunnen behandelen. Indien u dit wenst, wordt het verslag rechtstreeks aan uw logopedist bezorgt. Voor dit cijfermatig verslag geldt een aangepast lager tarief van € 100. U kan ook hierbij voor een adviesgesprek (€ 65 per uur) kiezen waarbij we u het resultaat toelichten. 


Aandachtsonderzoek, belevingsonderzoek en ander psychodiagnostisch onderzoek


Aandachtsonderzoek, belevingsonderzoek en ander psychodiagnostisch onderzoek wordt steeds op maat aangeboden.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag zal een onderzoek meer of minder uitgebreid zijn (bijvoorbeeld een aandachtstest bij het kind, aangevuld met een klasobservatie en vragenlijsten bij ouders, kind en leerkracht versus alleen de aandachtstest). Het tarief wordt hierop afgestemd; transparant en steeds in onderling overleg bij het eerste gesprek.


Specifieke tarieven diagnostische onderzoeken:  

 • Diagnostische sessie: 70 euro (per sessie van 60 minuten)
 • Klasobservatie/thuisobservatie: 75 euro (90 minuten)
 • Scoring vragenlijsten: 60 euro (per uur)
 • Schriftelijke verslaggeving: 60 euro (per uur)
 • Adviesgesprek: 70 euro.
U kan ons steeds contacteren voor meer informatie rond diagnostisch onderzoek.