Werkwijze


Aanmelding 

Eerste contact via het contactformulier of e-mail. U kan me ook een mailtje sturen met de vraag u op te bellen, als u dit liever mondeling doet. Bij dit eerste contact stel ik u kort een paar vragen om te kunnen inschatten of u met uw vraag aan het juiste adres bent. Als we een aanmeldingsstop hebben laat ik u dat weten.
Als we ruimte hebben voor de opstart van nieuwe cliënten bekijk ik samen met u bij welke collega u het best terecht kan (afhankelijk van expertise en/of beschikbaarheid). Vervolgens maken we een afspraak voor de intake.  

Intake 

Bij dit eerste gesprek beluister ik (of de collega binnen onze praktijk die uw dossier zal opnemen) uw verhaal en uw hulpvraag. Indien mogelijk en afhankelijk van de leeftijd zie ik het kind of de jongere ook even apart. Ik geef u tevens uitleg over mijn werkwijze, procedures en tarieven. Ten slotte stellen we samen een behandelplan op. Dit behandelplan wordt aangepast doorheen de sessies en kan na dit intakegesprek ook inhouden dat we de problematiek eerst verder gaan verkennen.  

Verdere verkenning, diagnostiek 

Wanneer er nog een aantal onduidelijkheden zijn is een verdere verkenning aangewezen. Aan de hand van diagnostisch testmateriaal  (observaties, vragenlijsten, testen, interviews, ...) of projectieve technieken (tekeningen, rollenspelen, verhalen, ...) klaar ik de problematiek verder uit, zodat de therapie gerichter kan afgestemd worden. Na deze fase bespreken we samen de resultaten en bekijken we het behandelplan opnieuw.

Je kan bij ons ook terecht voor diagnostisch traject, los van psychotherapie. Meer info: /diagnostiek  

Begeleiding, therapie

Delphine vertrekt vanuit de gedragstherapeutische visie (erkend gedragstherapeute) en vult aan met talrijke ideeën en technieken uit andere therapeutische visies, steeds afgestemd op de noden en stijl van de cliënt. 
Jeroen baseert zich hoofdzakelijk op gedragstherapeutische principes, aangevuld met principes/ideeën uit andere therapeutische visies. Op het vlak van rouw- en verliesbegeleiding werkt hij vanuit het duaal-procesmodel, maar eveneens met aanvulling van andere visies en ideeën hieromtrent.
Elk van de collega's heeft zo zijn eigen manier van werken en eigen expertises. U leest meer over ons hier.


Individuele psychotherapie

Gesprekstherapie
Hierbij werken we samen naar vooruitgang toe, via gesprekken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleren van technieken die het kind of jongere helpen om sociaal en emotioneel sterker te worden. Bij gesprekstherapie is er ruimte om vertrouwen op te bouwen en om te praten over wat het kind of de jongere belangrijk vindt. 

Speltherapie
Speltherapie heeft dezelfde doelstelling als gesprekstherapie, alleen gebruiken we hier spel en creatieve technieken als medium in plaats van gesprekken. Speltherapie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij (jonge) kinderen of bij kinderen die het verbaal moeilijk hebben. Speltherapie kan (bij elk kind) ook perfect als aanvulling of ter afwisseling van gesprekstherapie. 


Ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning

Hierbij vinden er gesprekken met de ouder(s) plaats over ouderschap en opvoeding.


Afronding

Wanneer u of uw kind zich voldoende gesterkt voelen om verder op weg te gaan en/of wanneer de doelstellingen uit het behandelplan voldoende bereikt zijn, ronden we af. Dit houdt in dat we de frequentie van de sessies gaan afbouwen, in onderling overleg.  Bijvoorbeeld: U en/of uw kind komen nog eens langs na 1 maand, vervolgens na 3 maanden en ten slotte bel ik u op na 1 jaar om te polsen hoe het gaat.