Tarieven

Regulier

Intakegesprek - 60 minuten
 Inclusief dossierkosten EPD
€ 80
Individuele sessie  - 45 minuten
€ 70
Ouderbegeleiding - 60 minuten
€ 75
    
U krijgt achteraf een gedeelte terugbetaald via de mutualiteit. 

Geconventioneerd

 (Momenteel enkel bij Delphine en Bart, enkel consultaties binnen de schooluren)
 Intakegesprek - 60 minuten
     Inclusief dossierkosten EPD
 gratis
 Individuele sessies en ouderbegeleiding gratis
 Groepssessie - 90 minuten gratis
  
  
Intelligentieonderzoek - 120 minuten
 Verkorte afname in kader van attest logopedie
€ 330
€ 140
Aandachtsonderzoek
Tarief op maat
BelevingsonderzoekTarief op maat
Ander psychodiagnostisch onderzoekTarief op maat
  
 Extern overleg (bv. op school) -  60 minuten
 + kilometervergoeding
€ 75
€ 0,4280 p/km
 Klasobservatie - 90 minuten
    + kilometervergoeding
€ 90
€ 0,4280 p/km
 Adviesgesprek -  60 minuten€ 75
 Schriftelijke verslaggeving - 60 minuten€ 65


Voor gesprekken die 1,5 uur duren bedraagt het tarief € 90.  

Onze tarieven zijn bepaald aan de hand van de honorariumberekening voor zelfstandig psychologen. Verdere informatie over hoe wij onze tarieven bepalen vindt u hier. De richtlijn is € 86,69 (RIZIV: 01/01/2024) voor een consultatie van 45 minuten. We houden onze prijzen graag wat toegankelijker, ons tarief voor een reguliere consultatie is daarom momenteel € 70.

Een deel van het betaalde bedrag voor psychotherapie wordt terugbetaald door uw mutualiteit.
Hoeveel precies is afhankelijk van mutualiteit, informeer gerust bij uw mutualiteit of bij ons als u hier meer info over wil.

Alle informatie over onze diagnostische onderzoeken (IQ, aandacht, beleving, ...) leest u hier na.

Verwittig a.u.b. tijdig als u of uw kind niet op afspraak kan zijn. Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden.

Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. Onze therapeuten houden namelijk deze tijd vrij in hun agenda en kunnen bij laattijdige annulatie geen andere cliënt meer inplannen.