Tarieven

Regulier

Intakegesprek - 60 minuten
 Inclusief dossierkosten EPD
€ 75
Individuele sessie  - 45 minuten
€ 65
Ouderbegeleiding - 60 minuten
€ 70
    

Geconventioneerd

 (Momenteel enkel bij Delphine, consultaties binnen de schooluren)
 Intakegesprek - 60 minuten
     Inclusief dossierkosten EPD
 gratis
 Individuele sessies en ouderbegeleiding € 11
 Groepssessie - 90 minuten € 2,5
  
  
Intelligentieonderzoek - 120 minuten
 Verkorte afname in kader van attest logopedie
€ 300
€ 100
Aandachtsonderzoek
Tarief op maat
BelevingsonderzoekTarief op maat
Ander psychodiagnostisch onderzoekTarief op maat
  
 Extern overleg (bv. op school) -  60 minuten
 + kilometervergoeding
€ 75
€ 0,4170 p/km
 Klasobservatie - 90 minuten€ 75
 Adviesgesprek -  60 minuten€ 70
 Schriftelijke verslaggeving - 60 minuten€ 60

Voor gesprekken die 1,5 uur duren bedraagt het tarief € 90.  

Onze tarieven zijn bepaald aan de hand van de honorariumberekening voor zelfstandig psychologen. Verdere informatie over hoe wij onze tarieven bepalen vindt u hier. De richtlijn is € 77,10 voor een consultatie van 45 minuten, om toegankelijker te blijven is ons tarief voor een reguliere consultatie momenteel € 65.
De huidige tariefverhoging is er gekomen omdat de spilindex sinds de vorige tariefwijziging reeds 3 keer overschreden werd, zonder dat we al eerder indexeerden als reactie hierop.  

Een deel van het betaalde bedrag voor psychotherapie wordt terugbetaald door uw mutualiteit.
Hoeveel precies is afhankelijk van mutualiteit, informeer gerust bij uw mutualiteit of bij ons als u hier meer info over wil.

Alle informatie over onze diagnostische onderzoeken (IQ, aandacht, beleving, ...) leest u hier na.

Verwittig a.u.b. tijdig als u of uw kind niet op afspraak kan zijn. Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden.

Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. Onze therapeuten houden namelijk deze tijd vrij in hun agenda en kunnen bij laattijdige annulatie geen andere cliënt meer inplannen.