Bart Van de Water


Mijn naam is Bart. Ik ben zelfstandig klinisch orthopedagoog.

Kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en hun ouders/omgeving kunnen bij mij terecht voor kortdurende of gespecialiseerde begeleiding en voor psychodiagnostiek.Ik ben gespecialiseerd in eerstelijnszorg, ASS/autisme, ADHD, leerproblemen en gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden. 

Samen met mijn twee kinderen woon ik in Horebeke, midden in de natuur van de Vlaamse Ardennen.


Studies

In 1997 studeerde ik af als leerkracht secundair onderwijs en in 2004 als klinisch orthopedagoog aan de Universiteit Gent.
Zowel tijdens mijn studies als nadien in vormingen en trainingen specialiseerde ik me in gedragsmoeilijkheden en opvoedings- en leerproblemen bij kinderen en jongeren met extra focus op ASS/autisme en ADHD. Methodisch spitste ik mij toe op psychodrama, het handelingsgericht samenwerken en de oplossingsgerichte therapie.
Momenteel volg ik de permanente vorming eerstelijnszorg bij de ELP-Academie in samenwerking met de universiteiten van o.m. Gent en Leuven.


Werkervaring

Eerst als leerkracht, eveneens als opvoeder en gezinsbegeleider, maar vooral 14 jaar als CLB-medewerker heb ik vele kinderen, jongeren en hun ouders begeleid bij de verscheidene moeilijkheden die het leren, het leven en het opvoeden kunnen opleveren.
Sinds 2019 jaar ben ik voltijds zelfstandig. Ik ben gespecialiseerd in psychodiagnostiek en begeleiding van ASS/autisme, gedragsmoeilijkheden (ADHD, ODD, CD) en leerproblemen (aandacht en concentratie, intelligentie, studiemethode). Daarnaast heb ik ook uitgebreid kennis van het onderwijslandschap.
Sinds twee jaar focus ik mij eveneens op kortdurende begeleiding bij psycho-pedagogische problemen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ik werk binnen de conventie voor terugbetaalde psycho-pedagogische zorg en probeer waar mogelijk outreachend aan huis of op school aan de slag te gaan.
Kenmerkend voor mijn begeleiding en diagnostiek is het handelingsgericht samenwerken en het oplossingsgericht denken, samen met de cliĆ«nt en zijn omgeving.
 

Erkenning

Erkenningsnummer Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen: VVO1910966
Visumnummer FOD Volksgezondheid: 317267
RIZIV-nummer: 7-01111-05-000

Contact

Bart Van de Water
Licenciaat in de pedagogische wetenschappen, optie klinische orthopedagogiek
Bel 0486 00 92 80 of mail Bart@DeParadijsvogel.be