Ilse van Hoecke


Ik ben Ilse van Hoecke, klinisch orthopedagoog en vervoeg vanaf september 2023 het Paradijsvogelteam.

Oorspronkelijk ben ik afkomstig van Lochristi. Intussen woon ik al een jaar in het gezellige Zulte.Studies

In 2016 studeerde ik af als leerkracht lager onderwijs aan de Arteveldehogeschool. Doorheen mijn stages als leerkracht ontwikkelde ik een grote interesse in het begeleiden van kinderen met specifieke ondersteuningsnoden en hun context. Het psychosociaal welzijn stond voor mij steeds centraal, waardoor ik besloot om verder te studeren in de master Klinische Orthopedagogiek en Disability Studies. In 2019 studeerde ik af als klinisch orthopedagoog. Tijdens mijn stage in De Bleekweide volgde ik de basismodule “Verlies, rouw en emotionele pijn bij kinderen en jongeren”, alsook de tweedaagse training “Ervaringsgericht begeleiden van groepen.” Doorheen mijn huidige werkervaring volgden nog een aantal bijscholingen omtrent de diagnose en begeleiding van (jonge) kinderen met ASS/autisme en hun ouders. Vanaf september 2023 volg ik de opleiding “Integratieve kinder - en jeugdpsychotherapie” aan de AIHP (Academie voor Integratieve Humanistische
Psychologie en Psychotherapie). Daarnaast blijf ik me voortdurend bijscholen om mezelf verder te ontplooien en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvraag van het kind of de ouder.


Werkervaring

Mijn orthopedagogische stage deed ik in De Bleekweide, waar thema’s als rouw, trauma, en breed verlies centraal stonden. Na mijn afstuderen, werkte ik een jaar als leerkracht in een eerste leerjaar om vervolgens te starten als zelfstandig orthopedagoge. Sinds april 2022 werk ik deeltijds in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Glorieux te Ronse. Hier begeleid ik kinderen met ontwikkelings – en gedragsproblemen en hun context. Tijdens mijn begeleidingen vertrek ik vanuit een integratief kader waarbij ik verschillende visies en methodieken integreer om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de noden van elke cliënt. De sterktes van ieder kind, jongere of ouder vormen hierbij steeds een belangrijk uitgangspunt.
 

Erkenning

Erkenningsnummer Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen: VVO070620232
Visumnummer FOD Volksgezondheid: 290590

Hobby's

In mijn vrije tijd kan je me regelmatig vinden in de dansschool waar ik hiphop lessen volg. Om tot rust te komen, hou ik ervan om te gaan wandelen of een goed boek te lezen. Daarnaast volg ik af en toe eens een creatieve workshop.

Contact

Ilse van Hoecke
Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie Klinische Orthopedagogiek
Bel 0469 19 26 44 of mail Ilse@DeParadijsvogel.be