Portfolio Delphine Van Lierde

°08/11/1987
Fockaertshof 6, 9770 Kruisem

Master in de klinische psychologie
 Erkenningsnummer: 872109793
 Visumnummer FOD Volksgezondheid: 263963

Erkend gedragstherapeut
Psychodiagnosticus
Groepstrainer

Bestuurslid Psychologenkring Oudenaarde/Vlaamse Ardennen


Werkervaring

De Paradijsvogel – Groepspraktijk voor psychotherapie voor kinderen en jongeren
Coördinator,

Psycholoog kinderen en jongeren, Gedragstherapeute, Psychodiagnosticus, Groepstrainer
Mei 2013 - Heden

AZ Oudenaarde (i.s.w.m. Netwerk RADAR, CGG ZOV, Karus)
Liaisonpsycholoog kinderen en jongeren - Proefproject overheid
Oktober 2021 - juni 2022

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen, Oudenaarde
Psycholoog Kinder- en jongerenteam, Gedragstherapeute, Psychodiagnosticus
April 2013 – juni 2022


CGG Prisma, Oostende en Blankenberge
Psycholoog Kinder- en jongerenteam, Psychodiagnosticus

September 2010 – March 2013

CKG ‘t Kinderkasteeltje, Nazareth
Stage Master Klinische Psychologie
September 2009 – April 2010


Behaalde diploma's

Universiteit Gent
Permanente Vorming in de Gedragstherapie, specialisatie kinderen en jongeren
Erkende meerjarige opleiding tot psychotherapeut
2012-2015

Thomas More Hogeschool
Postgraduaat Psychodiagnostiek, specialisatie kinderen en jongeren
Erkende opleiding tot psychodiagnosticus
- Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen
- Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen
- Diagnostiek van emoties en gedrag bij kinderen
- Welzijn en gezondheid bij kinderen

2010-2012

Universiteit Gent
Master in de Klinische Psychologie
Diploma behaald met onderscheiding
Thesis (binnen het kader van een doctoraatsstudie): "Exposure met en zonder expliciete cognitieve interventies: effecten op gedrag, angst en cognities."
2005-2010


Bijkomende erkende opleidingen


VVGT
Exposure 2.0
2-daagse verdere verdieping in Exposure
2022

VVGT/Universiteit Gent
Train-de-trainer Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten
Opleiding tot (groeps-)trainer EuREKA
2020

Interactie-Academie (Willem Beckers)
Geweldloos verzet – NVR
3-daagse opleiding
2018

Pearson Academy
WISC-V-NL
Certificaat behaald
2018

VVGT/UZ Gent Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Train-de-trainer STA STERKER
Opleiding tot sociale vaardigheidstrainer voor kinderen en adolescenten
2017

KU Leuven
Psychotherapeutische behandeling voor opzettelijk zelfverwondend gedrag bij jongeren
Certificaat behaald, met daaraan gekoppeld de medewerking aan het onderzoeksproject en intervisiegroep
2015

Interactie-Academie (Lieve Cottyn)
Conflicten tussen ouders na scheiding
3-daagse opleiding
2015

CGG
Basisopleiding suïcidepreventie en therapie
3-daagse opleiding
2014

OOBC De Nieuwe Vaart
Life Space Crisis Intervention – Omgaan met agressie & inter- en intrapersoonlijke crisissen.
Certificaat behaald
2010


Vormings- en studiedagen

Vlaams Congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie 2009
Vorming ‘autisme’ 2009 (18u, Autisme Centraal)
Vorming ‘omgaan met probleemgedrag en agressie’ 2009 (5 vormingsdagen, VSPW Kortrijk)
Vorming ‘Luister nu eens naar mij’ 2009 (2u, Lut Celie)
Basisvorming Autisme, april 2010 (Vlaamse Vereniging Autisme)
Congres Geestelijke Gezondheidszorg 2010
CAPA (Choice and Partnership Approach) studiedag voor KJ-teams, januari 2011 (Zorgnet Vlaanderen)
Speltechnieken binnen de gedragstherapie, studiedag 2011 (SIG)
Vlaams Congres kinder- en Jeugdpsychiatrie en psychotherapie 2011
Regionaal Overleg Kindermishandeling (maandelijks te Brugge – 2010 - 2013)
Jaarlijkse studiedag VVGT 2012
Vlaams Congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie 2013
Jaarlijkse studiedag VVGT 2013
Jaarlijkse studiedag VVGT 2014
Vlaams Congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie 2015
Jaarlijkse studiedag VVGT 2015
ACT for Youngsters (VVGT en Steven Hayes) 2016
Jaarlijkse studiedag VVGT 2016
Vlaams Congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie 2017
Jaarlijkse studiedag VVGT 2017
Jaarlijkse studiedag VVGT 2018
Vlaams Congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie 2019
Jaarlijkse studiedag VVGT 2019
Slaapproblemen bij kinderen en jongeren (Sensory Lab Academy) 2020
Psychologische belegeleiding bij gendervariatie kinderen en jongeren (UZ Gent) 2020
Sociale media en jongeren (Veilig Online) 2020
Faalangst bij kinderen (’t Zonnekind) 2020
Vorming “De Psychotherapie als beschermde handeling” (VVGT) 2021
Workshop “Jongeren, sociale media en games: handvaten voor de gedragstherapeut” (VVGT) 2021
Het effect van trauma op gedrag bij kinderen en jongeren (Verbindend Opvoeden) 2021
Autisme bij meisjes en vrouwen (Els Ronsse) 2021
Stabilisatietechnieken bij traumaverwerking (Bo Van Den Bulcke) 2021
Jaarlijkse studiedag VVGT 2021
Vitamines voor groei in de psychologenpraktijk (Zelfdeterminatietheorie) (Nathalie Coorevits) 2022
(Eerste) psychologische hulp aan oorlogsgetroffenen (VGCt, NIP, EMDR-vereniging, VST, NtVP, NVGzP) 2022
Dissociatie bij kinderen en adolescenten en psycho-educatie over dissociatie en de behandeling ervan. (VVGT) 2022
Cognitieve gedragstherapie (CBT-i) bij insomnia (Ulrike De Taeye) 2022
Blended Care Symposium #gemengdegevoelens (Howest) 2022
Herstelgericht werken in de GGZ (Mirabello) 2022
Schoolweigering (RADAR) 2022
Jaarlijkse studiedag VVGT 2022 (zelf spreker: "Exposure bij kinderen en jongeren")

Psychotherapie vandaag: successen, mislukkingen en keuzes (Paul Verhaeghe) 2022Lidmaatschap beroepsverenigingen

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Psychologencommissie (Erkenningsnummer: 872109793)
Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapie (VVGT) (Erkend gedragstherapeut)
Psychologenkring Oudenaarde/Vlaamse Ardennen (Bestuurslid: voorzitter)


Lesgever (zelf vorming of opleiding geven)

Workshop "Exposure bij kinderen en jongeren" - gegeven aan psychologen/gedragstherapeuten uit Vlaanderen en Nederland op het jaarlijkse congres van de Vlaamse Vereniging voor gedragstherapie (2022)

Meerdaagse opleiding psychodiagnostiek (o.a. dagopleiding over de WISC-V-NL intelligentietest) -  gegeven aan de psychologen en psychiater van het kinderteam van CGG Prisma. (2022)

Vorming rond "zelfverwondend gedrag" - gegeven aan het team van pediatrie AZ Oudenaarde (2022)

Vorming rond "eetstoornissen" - gegeven aan het team van pediatrie AZ Oudenaarde (2022)

Gastdocent aan Universiteit Gent, Vives Hogeschool, Howest: over werkveld geestelijke gezondheidszorg (2012-2019)

"Voor het eerst naar school" - jaarlijks terugkerende lezing gegeven aan ouders wiens kind start in het instapklasje (2019 - heden)

Vorming "WISC-V-NL" - gegeven aan de collega's van het kinderteam van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. (2019 en 2021)

"Faalangst" - gegeven aan leerkrachten van basisscholen (2019)

"Sociale weerbaarheidstraining" - gegeven als groepstrainer aan zowel groepjes met kinderen uit lagere schoolleeftijd als adolescenten. (2013-2020)

"EuReKA" emotieregulatietraining - gegeven als groepstrainer aan adolescenten, i.s.w.m. het CLB, RADAR, Huis van het Kind  en stad Deinze. (2022-heden)

Intervisie met andere klinisch psychologen

Intervisiegroep Gedragstherapie kinderen en jongeren, met erkende gedragstherapeuten en kinderpsychologen Kevin Olieux en Iris Vollon
Intervisiegroep met leden groepspraktijk De Paradijsvogel, allen erkende klinisch psychologen voor kinderen en jongeren
Intervisiemomenten georganiseerd door RADAR (netwerk GGZ kinderen en jongeren), voor geconventioneerde psychologen.