Groepsaanbod voor kinderen en jongeren

Naast individuele begeleidingen kunnen kinderen en jongeren ook in groep deelnemen aan workshops. 

Vroeger boden we groepstrainingen aan rond sociale vaardigheden en assertiviteit. We merkten echter doorheen de jaren op dat veel jongeren koudwatervrees kregen bij het vooruitzicht om aan een volledige reeks in groep deel te nemen. We zochten ook naar een manier om ons aanbod zo individueel mogelijk te kunnen afstemmen op de noden van de jongeren. We wilden bovendien ook kansen bieden aan jongeren die de kostprijs van de volledige reeks niet konden betalen. 

Daarom bieden we onze groepstraining vanaf het najaar van 2019 aan in de vorm van losse workshops
Jongeren kunnen dus zelf kiezen aan welke workshops ze willen deelnemen, naargelang de thema's die voor hen relevant zijn!

Workshops voor jongeren:

van 13-16 jaar (1ste – 4de middelbaar)

Kruipt de jongere in zijn schild tijdens sociale contacten of is hij/zij net (verbaal) agressief? Is opkomen voor zichzelf een struikelblok? Is het uitbouwen of behouden van vriendschapsrelatie een hele uitdaging? Wordt de jongere gepest of pest hij/zij anderen? Is het moeilijk om om te gaan met moeilijke gevoelens of gedachten? Is het moeilijk om te spreken voor een groep? Heeft de jongere last van faalangst? 

Doorheen de workshops wordt met jongeren van 13 tot 16 jaar rond verschillende thema’s binnen het sociaal functioneren op het continuüm van assertiviteit gewerkt en rond het omgaan met moeilijke gevoelens en gedachten. 

Onze workshops zijn gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie en uit de sociale leertheorie (o.b.v. ‘Sta Sterker’ van Inge Antrop en Sarah Bal). Uw zoon of dochter neemt deel aan deze training omdat communiceren en relaties aanknopen of onderhouden soms moeilijk is voor hem of haar. 

Het grootste accent in de workshops ligt op het aanleren van vaardigheden, maar we leren jongeren ook anders te denken en te voelen


Wanneer

Hieronder kan u ons reeds gekend aanbod vinden voor 2022. Doorheen het jaar worden deze verder aangevuld, naargelang geïnteresseerden zich melden. U kan vrijblijvend uw interesse aangeven via dit formulier.
De workshops gaan door in Kruishoutem vanaf 4 inschrijvingen (met een maximum van 10 jongeren per workshop). Een workshop duurt 2 uur. 

Update:
Momenteel bieden we geen workshops aan, omwille van covid-19.
We hopen dit in 2022 opnieuw te kunnen opstarten, maar er liggen nog geen concrete data vast gezien de onvoorspelbaarheid van de voorbije jaren. We overwogen een online versie van onze workshops, maar denken dan net het hele doel van zo'n workshop (in praktijk oefenen met leeftijdsgenoten en aan de slag gaan met nieuwe technieken rond assertiviteit en sociale vaardigheden) te missen.
Allicht zullen de workshops pas opnieuw doorgaan vanaf het schooljaar 2022-2023.

Workshop:Datum:Uur:
Help! Ik ben verlegen! 

Vriendschap, zelfbeeld & social media

Omgaan met moeilijke gevoelens en gedachten

Spreken voor een groep/klas

Opkomen voor jezelf en omgaan met pesten


Inhoud van de workshops

Help! Ik ben verlegen! 

Eerste hulp bij verlegenheid. We gaan in op een gesprek aangaan (hoe begin je daaraan?) en kennismaken. Hoe ga je die eerste drempel over om contact te leggen? Hoe hou je vervolgens een gesprek gaande en hoe rond je op een goede manier af? Er komen heel wat tips & tricks aan bod! 

Vriendschap, zelfbeeld en social media

Het thema vriendschap komt uitgebreid aan bod. Wat verwacht je van een vriend(in) en welke eigenschappen moet hij/zij hebben? Hoe kan jij zelf een goede vriend(in) zijn en hechte vriendschappen aangaan? Wat is het verschil tussen een gewone vriend(in) en een beste vriend(in)? Hoe zit het met vertrouwen? Wat is de invloed van social media op vriendschap en op zelfbeeld? Wat zijn de do's en dont's op social media? 

Omgaan met moeilijke gevoelens en gedachten

Negatieve gedachten en gevoelens kunnen ons parten spelen in contact met anderen. Door bv. angst of onzekerheid durven we een ander niet aanspreken of komen we niet op voor onszelf. In deze workshop leren we een aantal tips & tricks om hiermee om te gaan.

Spreken voor een groep of/klas

Krijg je al de kriebels bij de aankondiging van een spreekoefening? Heb je podiumvrees? Breekt het angstzweet jou uit als je moet spreken voor de klas? Dan is deze workshop iets voor jou.  

Opkomen voor jezelf en omgaan met pesten

Hoe kan je op een assertieve manier je mening of kritiek geven? Hoe kan je omgaan met kritiek die je krijgt? Hoe kan je iets weigeren op een assertieve manier? En wat te doen als je gepest wordt?

Werkwijze en kostprijs

U kan altijd contact met ons opnemen als u informatie wenst over de workshop(s). Inschrijving kan voor één workshop, voor allemaal en alles daar tussen in. U kiest zelf! 
U kan vrijblijvend uw interesse voor één of meerdere workshops aangeven via deze link.  

Nadat u uw interesse aangaf wordt u op de hoogte gehouden of er aan het minimum aantal deelnemers voldaan is (minstens 4) en of de workshop dus door gaat.
Als de workshop doorgaat krijgt u alle praktische info doorgestuurd (rond datum, locatie, betaling, ...) en kan u inschrijven. 

De kostprijs per workshop bedraagt € 60*.  
*Een deel van dit bedrag kan terugbetaald worden door uw mutualiteit, omdat de workshop gegeven wordt door een erkend klinisch psycholoog. Bent u bijvoorbeeld aangesloten bij de CM, dan krijgt u € 30 terug.   


Infoavond "Voor het eerst naar school"

Deze gratis info-avond richt zich tot alle ouders van wie hun kindje(s) binnenkort voor het eerst naar school gaan.

De avond gaat over de ontwikkeling van peuters en de sprong naar meer zelfstandigheid.
Er komt aan bod hoe je kan herkennen wanneer jouw kindje klaar is voor de schoolstart en hoe je hem of haar kan ondersteunen in deze grote stap.

Er komen heel wat tips & tricks aan bod en ouders kunnen vragen stellen.

De infoavond wordt gegeven door kinderpsychologe en gedragstherapeute Delphine Van Lierde.

U kan inschrijven voor de info-avond van dinsdag 15 november 2022 via deze link: deelname is gratis, maar om praktische redenen weten we graag hoeveel personen we ongeveer kunnen verwachten.

De Paradijsvogel - Psychotherapie voor kinderen en jongeren
i.s.w.m. Basisschool De Keimolen (maar open voor alle ouders uit de ruime omgeving)


Aanbod voor scholen

U kan ons als school (of andere instelling/organisatie) ook vragen om een workshop bij u ter plaatse te geven. Als u bijvoorbeeld een aantal leerlingen (min. 5) hebt met problemen op het vlak van assertiviteit kan het de moeite zijn om de training op de school zelf te laten doorgaan, in de vertrouwde omgeving van de leerlingen. Wij kunnen ook rond andere thema's workshops komen geven (bijvoorbeeld faalangst, sociale angst, echtscheiding, rouw, ...).
Voor meer info kan u contact opnemen via Delphine@DeParadijsvogel.be of 0485 85 11 13.

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar Delphine@DeParadijsvogel.be voor de nieuwsbrief omtrent de workshops of geef uw interesse op via deze link.